صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
شعبه‌های صندوق

شعبه                                                           آدرس                                                                          مدیر ثبت                            تلفن 

مرکزی            تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین پلاک 2              شرکت سبدگردان آسمان         02141793000