صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ محمد اقبال نیا ۱۰,۰۰۰
۲ شرکت سبدگردان آسمان ۹۸۰,۰۰۰
۳ مسعود سلطان زالی بگلو ۱۰,۰۰۰
تعداد کل ۱,۰۰۰,۰۰۰