صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام دارنده واحد ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان آسمان 980000 98
2 محمد اقبال نیا 10000 1
3 مسعود سلطان زالی 10000 1

جمع 1000000 100