صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰,۴۱۹,۵۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۹,۵۸۰,۴۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰۷,۵۰۹,۷۹۸,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۱۶۵ ۱۲۴ ۱۱۴,۸۴۶ ۱۱۲,۱۲۴,۳۷۲ ۱,۳۹۳,۴۴۰ ۳۱,۷۰۴,۸۲۴ ۸۰,۴۱۹,۵۴۸ ۸۰۷,۵۰۹,۷۹۸,۸۷۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۱۳۸ ۱۰۳ ۳۹۶,۷۴۴ ۱۱۲,۰۰۹,۵۲۶ ۱۰۶,۰۶۱ ۳۰,۳۱۱,۳۸۴ ۸۱,۶۹۸,۱۴۲ ۸۱۹,۸۱۱,۵۹۶,۲۰۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۱۲۹ ۱۰۰ ۸۳۶,۱۶۹ ۱۱۱,۶۱۲,۷۸۲ ۳۴۹,۴۱۳ ۳۰,۲۰۵,۳۲۳ ۸۱,۴۰۷,۴۵۹ ۸۱۶,۴۲۴,۶۲۷,۴۲۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۱۴۶ ۱۲۲ ۰ ۱۱۰,۷۷۶,۶۱۳ ۰ ۲۹,۸۵۵,۹۱۰ ۸۰,۹۲۰,۷۰۳ ۸۱۱,۱۶۴,۶۴۵,۶۲۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۱۳۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۰,۷۷۶,۶۱۳ ۰ ۲۹,۸۵۵,۹۱۰ ۸۰,۹۲۰,۷۰۳ ۸۱۰,۶۸۹,۹۳۳,۴۷۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۱۲۷ ۱۱۶ ۲,۳۵۰,۴۶۵ ۱۱۰,۷۷۶,۶۱۳ ۲۹۳,۰۳۴ ۲۹,۸۵۵,۹۱۰ ۸۰,۹۲۰,۷۰۳ ۸۱۰,۱۲۵,۶۹۸,۱۱۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۰۶ ۱۰,۱۲۸ ۱۲۲ ۳۱۴,۲۱۳ ۱۰۸,۴۲۶,۱۴۸ ۷,۵۳۲ ۲۹,۵۶۲,۸۷۶ ۷۸,۸۶۳,۲۷۲ ۷۸۹,۰۷۳,۵۰۴,۶۲۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۳۰۶ ۱۲۶ ۲۶۹,۷۴۶ ۱۰۸,۱۱۱,۹۳۵ ۱۷۴,۷۱۹ ۲۹,۵۵۵,۳۴۴ ۷۸,۵۵۶,۵۹۱ ۷۹۹,۷۴۲,۲۹۸,۶۹۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۱۲۶ ۱۲۶ ۲۶۹,۷۴۶ ۱۰۸,۱۱۱,۹۳۵ ۱۷۴,۷۱۹ ۲۹,۵۵۵,۳۴۴ ۷۸,۵۵۶,۵۹۱ ۷۸۵,۶۰۲,۱۱۲,۳۱۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۳۱۷ ۱۴۳ ۱,۸۷۰,۱۲۵ ۱۰۷,۸۴۲,۱۸۹ ۴۳۰,۲۲۵ ۲۹,۳۸۰,۶۲۵ ۷۸,۴۶۱,۵۶۴ ۷۹۸,۲۴۲,۴۴۷,۳۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۳۱۳ ۱۴۵ ۲۷۴,۲۳۲ ۱۰۵,۹۷۲,۰۶۴ ۱۵,۸۸۶ ۲۸,۹۵۰,۴۰۰ ۷۷,۰۲۱,۶۶۴ ۷۸۳,۱۴۴,۹۹۴,۰۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۳۲۳ ۱۶۰ ۰ ۱۰۵,۶۹۷,۸۳۲ ۰ ۲۸,۹۳۴,۵۱۴ ۷۶,۷۶۳,۳۱۸ ۷۸۰,۱۵۹,۵۲۶,۹۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۳۲۶ ۱۶۹ ۰ ۱۰۵,۶۹۷,۸۳۲ ۰ ۲۸,۹۳۴,۵۱۴ ۷۶,۷۶۳,۳۱۸ ۷۷۹,۶۶۰,۱۶۹,۴۳۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۳۲۴ ۱۷۳ ۴۳,۴۷۱ ۱۰۵,۶۹۷,۸۳۲ ۴,۸۶۸ ۲۸,۹۳۴,۵۱۴ ۷۶,۷۶۳,۳۱۸ ۷۷۹,۲۳۲,۶۷۱,۴۵۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۳۲۲ ۱۷۷ ۱۶۸,۵۱۵ ۱۰۵,۶۵۴,۳۶۱ ۷۸,۴۶۰ ۲۸,۹۲۹,۶۴۶ ۷۶,۷۲۴,۷۱۵ ۷۷۸,۴۰۰,۰۰۹,۳۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۳۳۰ ۱۹۰ ۱۴۰,۷۶۶ ۱۰۵,۴۸۵,۸۴۶ ۳۵,۶۲۳ ۲۸,۸۵۱,۱۸۶ ۷۶,۶۳۴,۶۶۰ ۷۷۷,۰۷۱,۹۴۸,۱۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۳۲۷ ۱۹۲ ۱۰۷,۱۰۰ ۱۰۵,۳۴۵,۰۸۰ ۳۰,۳۷۱ ۲۸,۸۱۵,۵۶۳ ۷۶,۵۲۹,۵۱۷ ۷۷۵,۶۴۵,۹۴۰,۵۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۲۹۱ ۱۶۲ ۲,۳۵۰,۶۰۹ ۱۰۵,۲۳۷,۹۸۰ ۱۶۰,۱۴۵ ۲۸,۷۸۵,۱۹۲ ۷۶,۴۵۲,۷۸۸ ۷۷۴,۳۷۸,۳۸۶,۱۲۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۲۷۹ ۱۵۷ ۰ ۱۰۲,۸۸۷,۳۷۱ ۰ ۲۸,۶۲۵,۰۴۷ ۷۴,۲۶۲,۳۲۴ ۷۵۱,۶۷۸,۶۶۳,۴۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۲۸۰ ۱۶۴ ۰ ۱۰۲,۸۸۷,۳۷۱ ۰ ۲۸,۶۲۵,۰۴۷ ۷۴,۲۶۲,۳۲۴ ۷۵۱,۲۱۸,۸۶۲,۳۴۸
  مشاهده همه