صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۸۷۲,۰۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۱,۱۲۷,۹۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۹۰,۶۶۷,۵۸۷,۶۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۲۸ ۹,۷۷۵ -۲۵۳ ۰ ۱۳۸,۰۳۹,۸۹۱ ۰ ۶۹,۱۶۷,۸۵۰ ۶۸,۸۷۲,۰۴۱ ۶۹۰,۶۶۷,۵۸۷,۶۸۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۲۳ ۹,۸۴۶ -۱۷۷ ۰ ۱۳۸,۰۳۹,۸۹۱ ۰ ۶۹,۱۶۷,۸۵۰ ۶۸,۸۷۲,۰۴۱ ۶۹۰,۳۳۷,۷۲۲,۹۴۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۱۷ ۹,۸۴۴ -۱۷۳ ۳۲۳,۳۶۷ ۱۳۸,۰۳۹,۸۹۱ ۲۲,۰۲۲ ۶۹,۱۶۷,۸۵۰ ۶۸,۸۷۲,۰۴۱ ۶۸۹,۹۱۶,۸۳۲,۸۸۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۱ ۹,۸۴۲ -۱۶۹ ۱,۰۵۲,۶۵۶ ۱۳۷,۷۱۶,۵۲۴ ۱,۲۸۷,۸۱۶ ۶۹,۱۴۵,۸۲۸ ۶۸,۵۷۰,۶۹۶ ۶۸۶,۴۷۳,۳۴۵,۵۱۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۰۶ ۹,۸۵۳ -۱۵۳ ۲۳,۷۴۹ ۱۳۶,۶۶۳,۸۶۸ ۵۷۴,۹۵۳ ۶۷,۸۵۸,۰۱۲ ۶۸,۸۰۵,۸۵۶ ۶۸۸,۴۸۲,۷۸۶,۵۶۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۰ ۹,۸۷۸ -۱۲۲ ۱۸۶,۸۲۵ ۱۳۶,۶۴۰,۱۱۹ ۶۰۵,۹۷۳ ۶۷,۲۸۳,۰۵۹ ۶۹,۳۵۷,۰۶۰ ۶۹۳,۵۹۱,۳۹۶,۸۵۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۰۴۸ -۱۲۲ ۱۸۶,۸۲۵ ۱۳۶,۶۴۰,۱۱۹ ۶۰۵,۹۷۳ ۶۷,۲۸۳,۰۵۹ ۶۹,۳۵۷,۰۶۰ ۷۰۵,۳۸۲,۰۹۷,۰۵۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۰۴۸ -۱۱۶ ۱۹۹,۲۹۶ ۱۳۶,۴۵۳,۲۹۴ ۱۲۰,۴۲۸ ۶۶,۶۷۷,۰۸۶ ۶۹,۷۷۶,۲۰۸ ۷۰۹,۱۷۶,۴۰۸,۳۹۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۰۵۰ -۱۰۹ ۰ ۱۳۶,۲۵۳,۹۹۸ ۰ ۶۶,۵۵۶,۶۵۸ ۶۹,۶۹۷,۳۴۰ ۷۰۸,۰۸۵,۴۸۱,۸۳۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۰۶۱ -۹۲ ۰ ۱۳۶,۲۵۳,۹۹۸ ۰ ۶۶,۵۵۶,۶۵۸ ۶۹,۶۹۷,۳۴۰ ۷۰۷,۶۴۹,۲۶۴,۳۶۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۰۶۰ -۸۷ ۵۰,۹۶۷ ۱۳۶,۲۵۳,۹۹۸ ۷,۰۰۰ ۶۶,۵۵۶,۶۵۸ ۶۹,۶۹۷,۳۴۰ ۷۰۷,۲۳۳,۸۳۴,۶۶۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۱۴۲ ۱۰,۰۵۸ -۸۴ ۹۴,۴۴۵ ۱۳۶,۲۰۳,۰۳۱ ۳۲,۸۵۶ ۶۶,۵۴۹,۶۵۸ ۶۹,۶۵۳,۳۷۳ ۷۰۶,۴۴۵,۷۰۲,۱۴۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۰۴۴ -۹۲ ۱۴۷,۹۳۰ ۱۳۶,۱۰۸,۵۸۶ ۱۰۰ ۶۶,۵۱۶,۸۰۲ ۶۹,۵۹۱,۷۸۴ ۷۰۵,۳۸۶,۲۰۶,۰۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۰۲۳ -۱۰۷ ۱۲۰,۸۷۳ ۱۳۵,۹۶۰,۶۵۶ ۳۲,۰۷۲ ۶۶,۵۱۶,۷۰۲ ۶۹,۴۴۳,۹۵۴ ۷۰۳,۴۷۴,۴۳۶,۳۳۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۰۲۰ -۱۰۳ ۳۴,۸۸۶ ۱۳۵,۸۳۹,۷۸۳ ۹۶۷,۶۰۱ ۶۶,۴۸۴,۶۳۰ ۶۹,۳۵۵,۱۵۳ ۷۰۲,۰۶۲,۲۸۴,۲۹۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۰۱۰ -۱۰۵ ۰ ۱۳۵,۸۰۴,۸۹۷ ۰ ۶۵,۵۱۷,۰۲۹ ۷۰,۲۸۷,۸۶۸ ۷۱۰,۹۶۳,۶۵۵,۳۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۰۳ -۱۰۷ ۰ ۱۳۵,۸۰۴,۸۹۷ ۰ ۶۵,۵۱۷,۰۲۹ ۷۰,۲۸۷,۸۶۸ ۷۱۰,۶۴۴,۷۵۴,۸۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۰۲ -۱۰۲ ۵,۵۰۱ ۱۳۵,۸۰۴,۸۹۷ ۳۰,۰۱۷ ۶۵,۵۱۷,۰۲۹ ۷۰,۲۸۷,۸۶۸ ۷۱۰,۲۱۶,۱۲۷,۳۲۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۰۰ -۹۸ ۱۵۳,۷۲۱ ۱۳۵,۷۹۹,۳۹۶ ۵۲۳,۳۷۴ ۶۵,۴۸۷,۰۱۲ ۷۰,۳۱۲,۳۸۴ ۷۰۹,۹۸۵,۷۲۰,۴۵۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۳ ۹,۹۹۲ -۱۰۱ ۹,۲۶۵ ۱۳۵,۶۴۵,۶۷۵ ۲۲۷,۰۸۲ ۶۴,۹۶۳,۶۳۸ ۷۰,۶۸۲,۰۳۷ ۷۱۳,۴۰۹,۴۳۳,۸۹۳
  مشاهده همه