صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۰.۰۶ %۱.۰۲۵
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۰.۴۳ %۲.۹۷۴
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۱.۸۴۴ %۲۱.۸۶۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۵.۵۳۳ %۲۸.۰۶۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۱۰.۶۰۹ %۵۱.۲۸۱
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۲۱.۶۷۴ %۴۵.۱۴۵
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۲۵.۶۱۱ %۵۴.۰۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۷۴ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۱ (۵.۱۹)%