صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۰.۰۵۹
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۰.۴۹۱ %۱.۹۵۱
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۲.۲۴ %۵.۴۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۵.۷۲ %۲۴.۳۹۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ %۷.۶۲ %۲۱.۶۷۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۷۴ %۳.۸۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۱ (۴.۰۹)%