صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
راهنمای سرمایه‌گذاری
راهنمای سرمایه گذاری

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری به صورت حضوری
١)ثبت نام در سامانه سجام و تکمیل احراز هویت
۲) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
۳) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
۴) ارائه شماره حساب و شبای مربوط به آن که به نام سرمایه گذار باشد
۵) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
۶) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر  
۷) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار  
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری به صورت حضوری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری

 


*** توضیحات : برای سرمایه گذاری به صورت اینترنتی لطفا به لینک روبرو مراجعه کنید                    راهنمای صدور و ابطال اینترنتی