صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند دانلود