صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۱ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۶۹) ۲۳.۹۳ (۹۱.۹۵)
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۵ ۱.۴ ۱۹.۵۹ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۳.۹۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ (۰.۳۴) ۲۳.۹۷ (۷۱.۵۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۱۵ ۰.۸۹ ۷۱.۲۱ ۲,۴۶۰.۹۲
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۱۶ ۰ ۷۷.۶۲ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۱۵ ۰ ۷۱.۴۹ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۱۶ ۱.۶۲ ۷۷.۹۳ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۱۵ (۰.۰۴) ۷۱.۷۸ (۱۲.۶۱)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۸۳) ۲۸.۷۶ (۹۵.۲۹)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۶ ۲۴.۲۱ ۷۷۳.۴۷
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۹۲ ۲۴.۲۲ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۴۱ ۲۴.۳ ۳۴۵.۲۵