صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۰۳ ۳۸.۸۷ ۱۱.۹۹
۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۰۹ ۰.۳ ۳۷.۸۹ ۲۰۱.۳۹
۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۰۸ ۱۲۱.۹۹
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۸۹) ۳۳.۱۱ (۹۶.۱۹)
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۶ ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۱۷ ۰
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰.۰۷ (۰.۵۶) ۲۸.۵۱ (۸۷.۲۸)
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰.۰۸ (۰.۰۸) ۳۳.۲۲ (۲۴.۱۱)
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۳۹) ۲۸.۵۶ (۷۶.۰۵)
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۲۸ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۸.۶ ۴۳.۵۲
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۳۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۶۵ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۰۴ ۳۳.۳۹ ۱۴.۵۱
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۰۷ (۰.۰۶) ۲۸.۷ (۱۹.۱۹)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۰۸) ۳۳.۴۵ (۲۵.۶۱)
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۵۲) ۲۸.۷۵ (۸۴.۹۱)
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۳۳.۵۱ ۹۳.۳۷
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸ ۰