صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۰۲ ۲۴.۳۶ ۴,۰۳۲.۹۳
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰.۰۶ ۱.۹۳ ۲۴.۳۷ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۹ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۱ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۲ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۰۶ ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۶ ۰
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰.۰۶ ۲.۸۷ ۲۴.۴۷ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰.۰۷ ۴.۶۵ ۲۸.۵۸ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۶ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۸ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۲.۱۳ ۲۴.۰۹ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۲۴.۱۱ ۳۲
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۹) ۲۴.۱۳ (۲۷.۴۲)
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰.۰۷ (۱.۸۵) ۲۸.۷ (۹۹.۸۹)
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۰۵) ۲۴.۱۶ (۱۶.۰۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۱ ۰