صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۳ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۰.۰۹ (۰.۷۹) ۳۷.۹۸ (۹۴.۵۴)
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۰.۰۷ (۰.۶۸) ۲۸.۴۸ (۹۱.۶۲)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۱۹ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۵۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۰.۰۹ (۰.۲۷) ۳۸.۱۲ (۶۲.۴۴)
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۱۵ ۲۴.۰۴ ۷۵.۵۴
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۷۹ ۳۳.۳ ۱,۶۳۸.۱۷
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۰۹ (۰.۱۲) ۳۸.۲۲ (۳۵.۶۶)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۸۵) ۲۸.۶۵ (۹۵.۵۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۳۹ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۲۷) ۳۳.۴۵ (۶۲.۲۷)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۴۸ ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۵۱ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۳۱) ۲۸.۸ (۶۷.۲۵)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۳۸ ۳۳.۵۷ ۳۰۴.۳۵
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۶ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۶۳ ۰