صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱۶,۵۲۴,۰۳۸ ۲۳۸ ۲۷,۷۳۲,۷۲۱,۰۴۴ ۳۱.۹۱
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۱۴,۳۲۰,۲۵۸ ۲۳۸ ۲۷,۲۰۸,۲۲۱,۴۰۴ ۳۱.۹۱
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۰۶,۱۳۹,۳۱۷ ۲۳۸ ۲۵,۲۶۱,۱۵۷,۴۴۶ ۳۱.۹۱
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۹۳,۹۰۷,۹۳۳ ۲۶۱ ۲۴,۵۰۹,۹۷۰,۵۱۳ ۳۱.۸۶
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۷۰,۸۳۷,۱۷۱ ۲۰۸ ۱۴,۷۳۴,۱۳۱,۵۶۸ ۳۳.۵۱
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۸۲,۱۸۹,۶۶۶ ۲۳۰ ۱۸,۹۰۳,۶۲۳,۱۸۰ ۳۱.۸۷
۷ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۶۹,۵۹۸,۷۹۷ ۲۱۶ ۱۵,۰۳۳,۳۴۰,۱۵۲ ۲۹.۶۹
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۷۶,۴۲۱,۱۰۰ ۲۰۵ ۱۵,۶۶۶,۳۲۵,۵۰۰ ۲۸
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۸۲,۳۲۴,۶۱۶ ۲۰۵ ۱۶,۸۷۶,۵۴۶,۲۸۰ ۲۸
۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۷۴,۴۴۸,۱۱۹ ۲۰۵ ۱۵,۲۶۱,۸۶۴,۳۹۵ ۲۸
«1234»