صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵۸,۲۹۸,۰۴۵ ۲۰۳ ۱۱,۸۳۴,۵۰۳,۱۳۵ ۲۳.۳۲
۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۴۵,۷۶۹,۲۱۸ ۱۴۵ ۶,۶۳۶,۵۳۶,۶۱۰ ۲۳.۳۹
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۳۴,۱۳۸,۲۳۳ ۱۷۳ ۵,۹۰۵,۹۱۴,۳۰۹ ۲۳.۲۱
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۳,۸۶۵,۹۹۷ ۸۸ ۱,۲۲۰,۲۰۷,۷۳۶ ۱۱.۲۵
«1»