صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۸۲,۱۸۹,۶۶۶ ۲۳۰ ۱۸,۹۰۳,۶۲۳,۱۸۰ ۳۱.۸۷
۲ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۶۹,۵۹۸,۷۹۷ ۲۱۶ ۱۵,۰۳۳,۳۴۰,۱۵۲ ۲۹.۶۹
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۷۶,۴۲۱,۱۰۰ ۲۰۵ ۱۵,۶۶۶,۳۲۵,۵۰۰ ۲۸
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۸۲,۳۲۴,۶۱۶ ۲۰۵ ۱۶,۸۷۶,۵۴۶,۲۸۰ ۲۸
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۷۴,۴۴۸,۱۱۹ ۲۰۵ ۱۵,۲۶۱,۸۶۴,۳۹۵ ۲۸
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۶۰,۱۶۷,۰۵۷ ۲۱۲ ۱۲,۷۵۵,۴۱۶,۰۸۴ ۲۸.۰۲
۷ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۶۰,۹۲۶,۲۰۶ ۲۱۲ ۱۲,۹۱۶,۳۵۵,۶۷۲ ۲۸.۰۲
۸ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۶۰,۱۲۲,۲۹۱ ۱۹۹ ۱۱,۹۶۴,۳۳۵,۹۰۹ ۲۶.۱۱
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۴۵,۱۱۳,۰۷۱ ۱۹۱ ۸,۶۱۶,۵۹۶,۵۶۱ ۲۴.۹۵
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۴۶,۳۴۵,۳۸۰ ۱۹۱ ۸,۸۵۱,۹۶۷,۵۸۰ ۲۴.۹۵
«123»