صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی های صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری آسمان سهند به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه ها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل یک در ده هزار (0.0001) وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. 
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02%) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به ‌علاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 300 میلیون ریال و حداکثر 900 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی -
6 کارمزد ضامن سودآوری -
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0.0003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد
9 حق پذیرش و عضویت در کانون ها  معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
10 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها  هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور  ندارد مدیر
کارمزد ابطال

 ندارد

مدیر